Articoli & interventiEvidenza

Lu Sassaresu/9

La denti, e no “lu denti”. L’arthicuri deteiminatibi e indeteiminatibi. Di Fabritziu Dettori

L’arthicuri deteiminatibi lu, la li, so kissi erementi ki accumpagnani l’innommu e tzi dazini infuimmazioni di la cantiddai e di ca generi è: lu pitzinnu (masciu singurari), la pitzinna (femmina singurari), li pitzinni (prurari sia pa li masci, sia pa li femmini). Da cumenti si cumprendi da l’esenpi, lu riferimentu è pritzisu e ciaru akì no ipreca di pitzinni cassisia, ma di kissu, kissa, kissi pitzinni. Oppuru: lu cuadernu d’ischribì, kiddu cuadernu d’ischribì, e no unu cassisia. L’arthicuri sonorizani in ru, ra, ri, (cu’ la erra lebia) candu s’acciappani i la sintassi o in pusizioni intervucarica: Cu’ lu pitzinnu, sonoriza Cu’ (gu) ru bitzinnu. A ischumentzu o addaboi di una sustha è la ella a assé intesa, ma una minorantza di sassaresi imprea e riccunnosci soru l’arthicuri cu’ la erra: Ru pitzinnu. Lu vucaburariu di Ugo Solinas, masthr’Ugo, pa esenpiu, è unu di kissi ki no tratta la ella, francu ki pa li toponimi, ma soru la erra: ru, ra, ri. Un’alternatiba la desi lu puetu Dino Siddi ki impriaba a ischumentzu di la frasi la ella e in sintassi la erra: “Lu sonu di ri fiori”, da lu tituru di un libru soiu. Lu prubrema, cument’è sempri, si poni candu kistha linga debi assé imparadda a li pitzinni d’ischora ki ani bisognu di simpritziddai, lesthrezia, e riferimenti siguri e fissi. L’ischurani cu’ l’esercitziu di l’ischrittura e littura, abarani a imparà in automaticu a ipricà in erra kissi arthicuri ki so in pusizioni interevucarica. Kistha l ki s’ivoltha in r (rotacismu) si manteni soru i l’arthicuri, akì si è veru lu ki abemmu dittu a propositu di la didattigga, è veru tandu ki no pudimmu punì antraccuri a li criadduri e pitzinni d’ischora ischribendi Figliolu (figliolo), Agnilu (Angelo), Ischola (scuola) candu è più semprizi ischribì cumenti si dizi da sempri: Figlioru, Agniru, Ischora. La matessi cosa vari pa li parthitzelli pronominari: Dimmilu (dimelo), Abbaiddeddilu, (guardandolo), Ischubieddilu (scoprendolo), candu, cument’e l’altrhi esenpi, è più semprizi: Dimmiru, Abbaiddendiru, Ischubiendiru.

L’impreu di l’arthicuri s’isthirri puru cumenti pronomi in susthituzioni di kiddu, kidda, kiddi, e s’acciappa in kisthu casu primma di la prepusizioni di: Lu di la butrea m’à fattu l’ischontu, semmu indikendi a kiddu; la di l’uffitziu è isthadda gintiri, semmu indikendi a kidda; li di lu cantieri ani fattu un trabagliu cumenti si tocca, semmu indikendi a kiddi; li di lu fuba s’allenani tutti, semmu indikendi a tutta una categuria. Lu dibenta pronomi dimusthratibu di l’itarianu “ciò”, e si tratta primma di lu pronomi ki: Lu ki t’era dizendi è la viriddai; tuttu lu ki ai fattu è bonu; kissi s’ani magnaddu tuttu lu ki v’era in banca. L’arthicuri deteiminatibi so impriaddi fintzamenta i l’aggettibi numerari urdhinari: Lu di unu crassificaddu; la di dui crassificadda; li di tre crassificaddi, etc.

Li linghisthi no cunsiderani sardhi l’arthicuri in rasgioni, e calchunu arribi a lu puntu di dì, e ischribì, ki in sassaresu pa l’infruentza linghisthigga itariana si dizi “lu denti” e “un denti”. Ma, sia ciaru, no è digussì! Lu sassaresu, infatti, manteni l’isthruttura sardha: La denti, Sa dente, Una denti, Una dente. La matessi cosa sutzedi cun La dì, sa die, a lu femmininu, e no, cumenti in itarianu, a lu maschurinu.

L’arthicuri indeteiminatibi un e una si trattani cumenti tz’ani imparaddu a ischora cu’ l’itarianu: un pitzinnu, una pitzinna, un amiggu un’amigga. No so, tandu, calchunu in parthicurari. Un cuadernu d’ischribì, pa esenpiu, no è, puru inogghi, unu in parthicurari, ma unu cassisia.

Addanantzi a li vucari, caggi la vucari di l’arthicuri e in loggu d’eddi si tratta l’aposthrufu: (lu) l’amiggu, (la) l’amigga, (li) l’amigghi e, cument’abemmu visthu, (una) un’amigga.

Fabritziu Dettori

Tags
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: