Articoli & interventiEvidenza

Lu Sassaresu/8

Li prepusizioni sempritzi: Fai di brabu!

di Fabritziu Dettori

Pari ki vi sia una cussentzia noba, visibiri sobratuttu i li social, ki è purthendi li ki fabeddani sassaresu, ma cun kisthu vurimmu dì lu sussincu, lu porthudurresu, l’isthintinesu, lu nurresu, a bugganni a pizu parauri ki trattabani li giai e li bisai nosthri. È una cosa bona e utiri ki sevvi a amprià lu vucaburariu. Kissu ki è guasi di lu tuttu dischuiddaddu, inveci, so li prepusizioni. Kisthi so li parthi di la rasgioni ki ani la funtzioni di lià a pari parauri o frasi, e di aggiugnì infuimmazioni a la rasgioni matessi ki vurimmu ipricà.

Li prepusizioni so: di, a, da, in, cun, sobra, pa(i),fra, tra, innè, indè.

Lu bumbardhamentu linghisthiggu itarianu ki dugna dì passa  a drentu di lu tzaibeddu nosthru, no soru è fendi trattà kisthi prepusizioni a la matessi manera di l’itarianu, ma s’intendini fintzamenta prepusizioni arthicuraddi ki in sassaresu no isisthini, un esenpiu è: “di li”, traduzioni di “dei”: “Aggiu cumparaddu di li dotzi”, inveci di “ Aggiu cumparaddu li dotzi”; “di lu”, traduzioni di “dello”: “Dubimmu cumparà di lu tzuccaru”, inveci di “ Dubimmu cumparà lu tzuccaru”. Si è veru ki li prepusizioni di lu sassaresu parini pritzisi a kissi di l’itarianu, è veru puru ki l’impreu no è sempri cumenti kisthu idioma. Candu s’intindia “Fai di bravo!”, (Fai di brabu!) era la traduzioni regionari di “Fai da bravo!”,  ma cu’ la di “conservativa” sassaresa. Li giobani, isthruiddi a l’ischora di susthituzioni, si pigliabani a risa kissu sardismu, generendi una ipercurrizioni di l’itarianu regionari ki s’è isthirridda fintzamenta a lu sassaresu.

Un cunditziunentu tari ki à purthaddu a trattà li prepusizioni a modu d’ipicciu di l’itarianu. Risisthini kissi uniddai sintatigghi cumenti “Mirinzana in forru”, “A ribisari”, etc. Lu pirigguru è ki puru kisthi locuzioni ideomatigghi cu’ lu tempu ciambiani a fabori di la grammattigga itariana.

La prepusizioni di. Candu no s’imprea e candu emmu. Ciamba da l’itarianu, pa esenpiu, i lu cumprementu deteiminatibu: A sera, e no “di sera”; A manzanu, e no “di manzanu” (di mattina); A inverru, e no d’inverru (d’inverno). Modu o manera: Iscitzi in pressa, e no “iscitzi di pressa” (andar di corsa); I la prepusizioni cunsecutibi: Indegni a gubinnà, e no “indegni di gubinnà”. In sassaresu l’acciappemu i lu cumprementu d’ischopu: Penna d’ischribi, e no pa ischribì; Documentu di fimmà, e no pa/da fimmà;  Argha di lampatzi, e no da lampatzi etc. Pa lu cumprementu d’isthima: Una femmina d’isthimà, e no da isthimà. A lu cumprementu di presgiu: Una visthimenta di pogghi dinà , e no da pogghi dinà. Candu è sighidda da un veibu a l’infiniddu: Un compitu di turrà a fà, e no “Un compitu da turrà a fa”.

La prepusizioni a. À un impreu cumenti in itarianu, regionari e standard, esenpiu: Umpari a, “insieme a”, inveci di umpari cun, “insieme con”. Un impreu ki inveci saristhia justhu di curriggì è kissu isthaddu a loggu itarianu: Isthoggu a Sassari, e no, cumenti dubaristhia assé, Isthoggu in Sassari.

Kistha prepusizioni no piglia la funtzioni eufonica “ad” danantzi a la vucari, cumenti in itarianu. Si i lu fabeddu diggu “Antoni a d’andà”, i l’ischrittu abaraggiu a ischribì cumenti i l’esenpiu, e no “ad andà”. Si punimmu afficcu, infatti, a cumenti fabiddabani l’itarianu regionari li sardhi, una, o dui, ginnirazini d’adabà, la traduzioni da lu sassaresu era: “Antonio a di andare”, e no, “ad andare”. È dibintadda “cacofonia”, sigundu li reguri itariani, dì “A althri”, ettandu si prifiri dì, e ischibì, “Ad althri”… 

Kistha a s’imprea, cumenti in sardhu, i la proposizioni interrogativa: A veni? A ti piazi? Si tratta i lu cumprementu di teimmini: Ciamma a Caddarina, e no cumenenti fussia itarianu: “ciamma Caddarina”. La mamma è carignendi a la figliora, e no: “La mamma è carignendi la figliora”. Si tratta inveci di “cumenti”: S’è fattu a un gantzu da la cuigghina, e no: “s’è fattu cumenti un gantzu da la cuigghina”.   

La prepusizioni da. Candu no s’imprea e candu emmu. Fazi d’introduzioni a li cumprementi cumenti in itarianu, ma i lu motu a loggu: Andà da la mamma, si dubristhia dì, Andà innè, o indè, la mamma. Stato in luogo: Isthazi da lu babbu, si dubristhia dì, isthazi innè, o indè, lu babbu. È propriamenti ibagliaddu imprià kistha prepusizioni pa lu cumprementu d’ischopu: Fenu da brusgià. È justhu inveci: Fenu di brusgià.

La prepusizioni in. Candu no s’imprea e candu emmu. Kistha prepusizioni ciambà da kissa itariana i lu motu a loggu:

Abaraggiu d’andà a campagna, e no “in campagna”.  I lu motu pa loggu: La festha abarà a continuà a mari, e no “in /a lu mai”.  I li locuzioni congiuntibi: A modu ki, e no, “in modu ki”, “in modo che”.

In, in sassaresu, dibenta i’, cu’ l’aposthrufu (pa la caggiudda di la enna) ki pa sempriziddai po no assé ischrittu, candu, sobratuttu, è primma di l’arthicuri deteiminatibi: I lu jardhinu di tziu Antoni.

La prepusizioni cun. No si lea cu’ l’arthicuri deteiminatibi (lu,la,li), ma primma di kisthi, kistha prepusizioni è cu’. L’aposthufu pa la caggiudda ci la n, l’acciappemu, sobratuttu, primma di l’arthicuri deteiminatibi (lu, la, li): Tz’è isciddu cu’ la mamma.

La prepusizioni sobra. È una prepusizioni ki ipitzifica, ki insegna (indica), calche cosa ki isthazi “sobra”, riari o figuradda, fisica o gerakica, cumenti in linga itariana. I lu cumprementu di loggu parò kistha prepusizioni no s’imprea: Tz’atzesi i la cabisthuria, e no “sobra a la cabisthuria”. Innantu, è trattaddu inveci di “sobra”: Tzi n’è caggiuddu innantu (a noi), e no “sobra” (a noi); Lu tutzibuccu è i la banca, e no “sobra” a la banca. Kissa pirandra si tz’è ischutta innantu (e no sobra) a lu bancu di la carriasgia.

La prepusizioni pa (pai, par). Candu no s’imprea e candu emmu. I l’isthaddu in loggu: Pusaddi in terra, e no “pai terra”. Cumprementu di modu o manera: Dì a buglià, e no, pa buglia, “per scherzo”. Cumprementu d’imparthiddura: Dui a la voltha, e no “dui pai voltha.

Li prepusizioni tra e fra. Candu no s’imprea e candu emmu. À lu varori di “in mezu”. L’acciappemmu i lu cumprementu di l’isthaddu a loggu: Isthazi tra la caiseimma e la casanza. I lu motu a loggu: Abarà a turrà innè (o indè) noi, e no “tra noi”. No si poni i lu cumprementu di cantiddai: Abarà a pisà tre o cuatrru kiri, e no tra li tre o cuattru kiri.  

I l’ischeda calche esenpiu di l’impreu di li prepusizioni.

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: