Articoli & interventiEvidenza

Lu Sassaresu/3

Li soni espiraddi. A cura di Fabritziu Dettori

di Fabritziu Dettori

Una parthicurariddai di lu sassaresu so kissi soni ki pigliani innommu di fricatibi o, cumenti so più funtumaddi da li sassaresi, espiraddi. Pa la viriddai so puru, mancarri un poggareddu indutziddi a ischumbattu di l’idioma turritanu, di kissu sardhu funtumaddu “logudoresu” settentrionari. Li fricatibi ammentani la paraura ifriatzurà e, infatti, è l’aria ki friendi in punti pritzisi di l’apparatu fonatoriu dazi, a cumenti espiremmu, isciddi di “suru” dibessi. Kisthi poni assé di tipu dentari o di l’arghuena. Li di unu so di dui ordhini, li sordhi: lt, rt, st, e li sonori: ld, rd, sd. L’althri, di dui gruppi lu matessi, so gutturari sordhi: lc, rc, sc; e sonori: lg, rg, sg. In tutti aggiugnimmu la h. Kisthi soni so l’anima di lu sassaresu, e si no s’imparani da piccinneddi  abemmu lu bisognu di piglià pratigga cun esercitzi di educazioni vucari.

Li parauri di la linga nosthra si poni imparà sempri, da un vucaburariu pa esenpiu, ma pa kisthi soni v’è bisognu di un poggu d’allinamentu akì dubimmu trattà muschuri di l’arthicurazioni fonatoria ki in itarianu no s’impreani. Pigliemmu in cunsideru li parauri Ulthimu, Libarthai, Isthaddu, e prubemmu a dì soru <lt>, <rt>, <st>, tz’abizemmu ki la linga tocca alveori di li dendi superiori. Iprikemmu abà cu’ li vucari ki sighini, i l’esenpiu la <i> e la <a>, tutt’e tre li parauri. Prubemmu abà cun <ld>, <rd>, <sd>, di  Caldhu, Sardhigna, Isdhobà. A Kisthi espiraddi dentari, sordhi e sonori, ridiscimmu a dalli lu sonu appugendi sempri la linga un aizu i l’alveori dentari e, a lu matessi tempu, fendi iscì l’aria da la perra drestha di la bocca. Abbaidda la frigura 1. Li simburi grafici evidentziaddi in grassetu ani varori i l’ischrittura, ma i la prununtzia è la essa (o la ella) ki s’intendi: sth e sdh.

Calcunu, pa ischansà la <r> e la <s>, pruponi di trattà soru la <l>, o soru la <s>, cun tutt’è sei digrammi accumpagnaddi da la <t> o da la <d> a sigundu di la paraura, cun la h o kena. Gianpaolo Bazzoni abia isciubaraddu la soruzioni cu’ la <s>, ma i l’obara – monumentari – soia ki è lu “Dizionario Fondamentale Sassarese-Italiano” di la Magnum editzioni, la paraura Archibiu, e in tutti li derivati, lassa la erra: Archibiu, cun la doppia grafia in sigunda pussibiriddai cun Aschibiu. Oppuru, parò no pensu, ki kissu <ch> no sia lu sonu spiranti nosthru, ma kissu di l’itarianu verari di “chiesa”.

I l’espiraddi di l’arghasthoru, li gutturari, ridiscimmu a dalli lu sonu atzendi la parthi inferiori di linga pa aprittà l’aria i lu veru di lu paraddrau i lu mamentu ki semmu prununtziendi la vucari. Abbaidda la frigura 2. Cumenti abemmu jà dittu, tzi so dui ordhini in kisthi puru, li sordhi: lch, balchoni; rch, archibusu; sch, moscha; e li sonori: lgh, algha; rgh, varghogna; sgh, isghanaddu. Pa la prununtzia di kisthi sonori si debi fà cumenti i li sordhi, ma fendi “sunà” la  <g> gutturari cu’ li cordhi vucari, cumenti candu femmu lu “gargarismu”. Pa li fricatibi gutturari vari la regura di li dentari: ischribimmu sighendi l’etimurugia, ma lu sonu abarà assé kissu di lu “suru aprittaddu”: x (hh) e hg.

Li vucaburari impreani pa dà simburu a l’espiraddi la lettara h, impriadda puru da l’IPA (alfabetu foneticu inteinnatziunari) pa li dentari, e trattani lu sisthema etimurogicu, francu ki Bazzoni ki l’imprea cu’ lu sisthema fonorogicu.

___________

Li soni, li grafemi, l’aifabetu, l’orthografia, so lu codizi linghisthiggu di lu sassaresu. È veru ki si vurimmu imparà a ischribillu dubimmu a primma imparà un aifabetu in più, ki daboi è lu nosthru, ma è digussì pa cassisia linga ki po vantà un’identiddai pecuriari kena assé lu satellite di un’althra linga. Semmu ancora prisgiuneri di kissu cuntzettu ki Eduardo Blasco Ferrer punisi in ciaru pa l’aifabetu sardhu. Kisthu linghistha caddaranu dizia, pa esenpiu, ki l’impreu di lu K «È un chiaro svantaggio» akì è più economicu e pratiggu imparà un aifabetu soru, l’itarianu. Pa eddu, tandu, lu sardhu si debi adattà a kissu idioma tricurori pa guadagnà tempu e aorru di energie. A doru mannu l’ani posthu menti fintzamenta li sotzii linghisthigghi ki impriabani isthoricamenti kissa k. Ma lu vantaggiu indì è isthaddu? Po abbesu ki li sardhi, e l’ischurani, no siani in gradu d’imparà un aifabetu in più?

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: