Articoli & interventiEvidenza

Laura Linzmeier, l’aipertha ki è fendi cunniscì lu sassaresu a lu mondu

La prufissora tedescha da anni è isthudiendi kistha linga tantu ki è dibintadda una vera e propia aipertha. Di Fabritziu Dettori

Laura Linzmeier

È gratzia a la prufissora tedescha Laura Linzmeier ki lu sassaresu è piurendi da li laccani di la cabura soia tukendi tuttu lu mondu. Da anni edda è isthudiendi kistha linga direttamenti da li passoni ki la fabeddani i li comuniddai sassaresofoni, tantu ki è dibintadda una vera e propia aipertha di kisthu idioma.

Lu dottoraddu soiu, di 110 e lodi, lu tinisi calche annu adabà cun una tesi sobra lu sassaresu, e da inogghi cunkisthesi lu primma premiu di la tzercha di la faculthai di linghi, littaradduri e culturi di l’unibessiddai di Regensburg pa «Kontaktinduzierter Lautwandel, Sprachabbau und phonologische Marker im Sassaresischen», (Ciambamentu di lu sonu purthaddu da lu cuntattu, degradu di lu fabeddu e marchadori fonorogici in sassaresu). Una passioni ki l’à purthadda à ischribì umbè di libri e saggi di la linga in rasgioni. L’ulthimu libru, isciddu da calche mesi da l’editori Ibykos Verlag, è lu «Compendium of the Sassarese Language: A survey of Genesis, Structure, and Language Awareness». Da cumenti si po cumprindì da lu tituru è in ingresu, e “Offri una rassegna attuari di li tzerchi sobra lu sassaresu e è postha i lu tintatibu di generà un intaressu academicu maggiori pa kistha linga. In kisthu isthudiu tzi so l’ischuberthi academici ki si cuncentrani i lu sassaresu e i li varianti soi, i la disthribuzioni, i la genesi, i l’isthruttura, i li campi di l’apricazioni originari e i la cussentzia di linga”.

La Linzmeier è, pudimmu dì, una “missionaria” di la linga sassaresa akì a dugna attoppu di linghisthigga, di prubremi di li linghi minoritari, porthà la pecuriariddai di lu fabeddu nosthru. A Roma, pa esenpiu, i lu “Convegno internazionale – Plurilinguismo e pianificazione linguistica: esperienze a confronto”, tentu a l’unibessiddai “Guglielmo Marconi” da lu 16 a lu 18 di santuaini 2019, à ipricaddu di l’“Initziatibi e occasioni ki dazini ipuntugliu a l’impreu e a la visibiriddai di lu sassaresu i lu cotidianu in kissi logghi di la vidda pubbrica assibisthadda i la foimma ischritta”. Edda, ki lu vedi da una pruipitiba estherna, à dittu ki, è veru ki i la genesi di kisthu «Idioma» è di tinì contu di li cuntatti e interazioni cun althri varieddai di althri linghi, sobrattuttu da parthi di li cossi da lu ‘300 a lu ‘500, e è paghisthu ki lu sassaresu è posthu ke sardhu-cossu, o cumenti “ibrido”, ma lu sisthema linghisthiggu è: «Nessuna chiara attribuzione al sardo o al “corso-italiano” è possibile», ma è di cunsidarà a parthi propiu pa l’isthoria soia.

I lu cunvegnu à purthaddu a Sassari, Sossu, Porthudorra, Isthintini, cu’ li foto di kissi carthelli toponomastici, di li carreri, e infuimmattibi ki simburizeggiani, varorizeggiani, e dazini uffitziariddai a lu sassaresu.

Una linga, kisthu è lu prinettu, minatzadda di murì di lu tuttu, e lu dizi puru «L’Unesco’s Atlas of the World’s Languages in Danger». Tzi n’abizemmu da lu fattu ki no è più fabiddadda da li pitzinneddi akì li babbi e li mammi, li veri ripunsabiri, no la ritenini digna d’assé traimmissa, tandu fabiddadda, a li figliori. A lu sassaresu ponini afficcu calche “miritanti”, ma è traschuraddu di lu tuttu da l’isthituzioni e, cumenti dizia Leonardo Sole, da un tzetu intelletuari e puriticu più attentu a li bozi estherni ki a li rasgioni di la propia identiddai.

Jà docenti di linghisthigga romanza, itariana e frantzesa i l’unibessiddai funtumadda, kistha giobana i l’ulthima obara soia assenta umpari nutizii ki so ifrabinaddi in tanti testhi di aiperthi sardhi e anzeni. I lu libru tzi so, tandu, ischuberthi, indagini, ischudrogni, nobi, ki la Linzmeier poni a dipusizioni di tutti, academici e amantiosi, fendiri cunniscì a lu mondu propiu akì è ischrittu in una linga internatziunari. Ipiremmu parò ki calche editori nosthru si lu fotzia traduzì calche libru, in sassaresu magarri, o in itarianu.

I l’unibessiddai di Regensburg intantu tzi so isthudianti ki so ischumintzendi a isciubarà lu sassaresu ke materia d’isthudiu e pa la tesi di laurea. E kisthu vo dì puru ki kisthi passoni n’accudini a inogghi pa kisthi isthudii. Aravini, pa li ki fabeddani di turismu culturari po assé interassanti aggiugnì puru kissu linghisthiggu. Una potentziariddaai di no punì a un’ara.

Pa lu pristhiggiu ki è dendi a Sassari e a lu sassarersu, e pa l’impegnu soiu di fà cunniscì a lu mondu un patrimoniu di 160 miria passoni, saristhia beddu ki la tziddai nosthra li dogghia un riccunnuscimentu a kistha isthudiosa. Ma noi no aisittemmu, e da parthi di tutti li sassaresi: gratzie Laura!

Fabritziu Dettori

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: