Articoli & interventiEvidenza

Avvidetzi, masthra di sassaresu

Gabriella Oggiano no è più umpari a noi

Più di dez’anni adabà aggiu auddu la furthuna di cunnìsci a Gabriella Oggiano, una masthra di l’ischora erementari di Santu Giuseppi di Sassari. Mi desi l’oppurthuniddai di trabaglià umpari a edda, pai me un pribireggiu, e gratzia a lu sassaresu semmu dibintaddi amigghi. Dà subiddu abiu cumpresu ki kissa femmina saristhia isthadda una ipirantzia pa la rinascidda di la linga nosthra. La materia soia era l’itarianu, ma la cussentzia di l’impurthantzia di dà imparu puru di lu sassaresu era sempri prisenti in edda. Li pitzinni no lu fabiddabani. Li babbi e li mammi abiani, e umbè ani ancora a doru mannu, un cuntzettu d’inferioriddai di lu sassaresu. Ki lu sassaresu era kissu tzerraggummu ki si dizia? Tandu era tzerragga edda puru, lu babbu soiu e la mamma soia, o lu giaiu ki li cuntaba li fòri cand’era minoredda? Oppuru era veru ki lu sassaresu abia, e à, la digniddai di linga cument’e l’althri, e ki tuttu dipindia da cumenti a una, o a unu, vi l’ani fatta assibisthà? Masthra Gabriella ditzisi ki una manera pa dalli varori e falla campà era d’imparallu a li pitzinni d’ischora. Edda era una masthra interigenti e sinsibiri, edda era bona, no ki l’althri no siani brabi, ma edda abia virthui ki no si ridesci a ipricà a parauri.

E tandu ischumintzesi a dà imparu di kissa linga, pa lu più luntana e “anzena” a kissi pitzinni. Fesi cumprindì a tanti babbi e mammi ki lu sassaresu no era in cuntrasthu cu’ l’itarianu, e ki li pitzinni no abaristhiani fattu – la timoria più manna – “confusione” tra li dui codizi linghisthigghi. Cu’ la pazientzia, dì pa dì, cu’ la paraura, cu’ li soni di li parauri, cu’ li cantzoni, li gionnari di crassi “Fabedda!”, lu triatu, kissi ischurani ani imparaddu bè lu sassaresu i lu fabeddu e i l’ischrittura, no soru gratzia a la “tecnica” ischurasthigga, ma pa l’amori ki masthra Gabriella vi punia. Una femmina garana, puru candu era sebera. E la dubiaddi di vidé cant’era garana candu imbirriaba li pitzinni, candu baddaba e cantaba cun eddi, o candu si l’abbratzaba. E canti volthi! Edda intraba i li sintiddi di pitzinni fendiri li soi. E mai li fazia mancà lu surrisu soiu.

Gabriella Oggiano à abertu la janna a lu sassaresu candu tutti vi la tancabani cun ischibiddu, e pa più dez’anni, in sirentziu e cun pasu, l’à imparaddu a li piccinneddi soi, fintz’a candu à auddu la bozi, ki kissa maraddia, arreu arreu, l’era bugghendi.

I l’ischora soia si po mirà lu ki s’è riarizaddu gratzie a edda, più di tzentu carthelli infuimmatibi ischritti in sassaresu da l’ischurani. Akì no abbastha a dà imparu di kistha linga si addaboi no si fazi cumprindì a li pitzinni ki po assé puru linga uffitziari e normari, si noi la vurimmu uffitziari e normari, olthri a pudé assé puru linga di pisaddia. Li dubiaddi vidè cant’erani firitzi kissi pitzinni d’apiccà i li muri, umpari a la famiria d’eddi, kissi carthelli. O sinnò cant’erani cuntenti a la “Festha di la linga sassaresa”, indì li pitzinni parthecipabani, ancora una voltha, cu’ la famiria. Oppuru candu si faziani l’isciddi pa fà l’ipesa o pa cunniscì l’isthoria di la riburuzioni di lu 1780 a Sassari, a manera d’imparalli ki kistha tziddai è i lu sassaresu e lu sassaresu è Sassari. Lu sassaresu cun edda no era più pruibiddu, ma s’ipricaba libaru i li parauri di l’ischurani, i li cuaderni, i lu gionnari di crassi, i li “Dipromi di linga sassaresa” , e in tantu althru ancora. «Tzi pudimmu augurà di fabiddà lu sassaresu pa crià i li pitzinni nosthri la cumpetentzia di un biringuismu forthi», ischribia Gabriella Oggiano i l’innummaru 3 di Fabedda! di lu 2019.

La “Patriota di la linga sassaresa”, cumenti la ciamaba eu, nascisi in Sassari lu 9 di naddari di lu 1961 e in kistha tziddai matessi tz’à lassaddu lu 29 di santuaini 2021.

Lu sassaresu à pessu una miritanti di varori ki cun umilthai e sabiezia à purthaddu lu nosthru i la crescita culturari e intelletuari di li pitzinni.

I li ritratti Gabriella Oggiano a “Andemmu a fà l’ippesa”, a la “Festha di la linga sassaresa”, fendi lizioni in crassi.

Fabritziu Dettori

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: